Thành lập công ty cổ phần

Nếu quý vị có từ 3 cổ đông trở lên và đang có kế hoạch cùng nhau thực hiện ý tưởng kinh doanh theo phương thức linh hoạt về vốn, tự do mở rộng quy mô và kêu gọi các nhà đầu tư mới thì thành lập công ty cổ phần là sự lựa chọn đúng đắn nhất.…