Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Luật đầu tư 67-2014-QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014  LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu…

Luật Doanh Nghiệp

QUỐC HỘI Số: 68/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT Doanh nghiệp ______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành…

Đăng ký con dấu mới ?

Cho mình hỏi. Bên mình là công ty TNHH một thành viên, công ty mình muốn đăng ký một con dấu mới. Vậy cho mình hỏi thủ tục sẽ như thế nào ạ ? Tổng đài tư vấn luật miễn phí gọi: 0901559179 Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi…

Cách đặt tên hộ kinh doanh?

Xin cho tôi hỏi: Khi đặt tên hộ kinh doanh có bắt buộc phải có chữ "hộ kinh doanh" ở đầu không ạ ? Cách đặt sau thì cách nào đúng: hộ kinh doanh Nguyễn Văn A" và " Nguyễn Văn A"? Tổng đài tư vấn luật miễn phí gọi: 0901559179 Trả lời: Chào…